AUTOMATIC PAINT GUN SPRAY PRONA RA-200

Manufacture:

  • Automatic Paint Gun Spray PRONA RA-200
  • Code: RA-200
  • Brand name: PRONA
  • Original: TAIWAN
  • Warranty: 1 year

Product Description

Mã hàng
Chủng loại súng
Đường kính béc
Nắp chụp
Áp lực hơi phun
Lượng hơi tiêu thụ
Lưu lượng sơn ra
Độ bản rộng
Khối lượng trung bình
mm
MPa(bar)
l/phút
ml/phút
mm
g
RA-200-P12
Áp lực
1.2
G2P
0.29(3.0)
530
500
400
500
RA-200-P15
1.5
K2
330
270
340
RA-200-P18
1.8
330
RA-200-P20
2.0
R2
360
400
320
RA-200-P25
2.5
W2
500
330