AUTOMATIC PAINT GUN SPRAY PRONA RA-101

Manufacture:

  • Automatic Paint Gun Spray PRONA RA-101
  • Code: RA-101
  • Brand name: PRONA
  • Original: TAIWAN
  • Warranty: 1 year

Product Description

Mã sản phẩm Chủng loại Đường kính béc Nắp chụp gió Áp lực hơi Lưu lượng hơi  tiêu thụ Lưu lượng sơn tiêu thụ Độ bảng rộng Trọng lượng trung bình
mm Kg/cm2(Mpa) l/phút ml/phút mm g
RA-101(100)-P08 Áp lực 0.8 E2P 3.0(0.29) 270 150 190 450
RA-101(100)-P10 1.0 E2P 270 200 220
RA-101(100)-P10 1.0 E1 90 100 140
RA-101(100)-P13 1.3 H2 260 250 230
RA-101(100)-P15 1.5 H2 260 270 245
RA-101(100)-P18 1.8 N2 2.5(0.24) 190 310 240
RA-101(100)R-P05 0.5 0.5R 3.0(0.29) 40 20 35