PAINT GUN SPRAY PRONA R-77

Manufacture:

  • Paint Gun Spray PRONA R-77
  • Code: R-77
  • Brand name: PRONA
  • Original: TAIWAN
  • Warranty: 1 year

Product Description

Mã sản phẩm Chủng loại Đường kính béc Áp lực hơi Lưu lượng hơi tiêu thụ Lưu lượng sơn tiêu thụ Độ bảng rộng Trọng lượng trung bình
mm kg/cm2(Mpa) l/phút ml/phút mm g
R-77-G15 Bình trên 1.5 3.5(0.34) 290 270 290 560
R-77-G20 2.0 360 440 320
R-77-G25 2.5 460 520 330
R-77-S15 Bình dưới 1.5 3.5(0.34) 290 250 260 560
R-77-S20 2.0 360 370 290
R-77-S25 2.5 460 440 300
R-77-S30 3.0 460 480 330
R-77-P12 Bình dưới 1.2 3.5(0.34) 430 480 380 560