PAINT GUN SPRAY PRONA R-71

Manufacture:

  • Paint Gun Spray PRONA R-71
  • Code: R-71
  • Brand name: PRONA
  • Original: TAIWAN
  • Warranty: 1 year

Product Description

Mã hàng Chủng loại súng Đường kính béc Áp lực hơi phun Lượng hơi tiêu thụ Lưu lượng sơn ra Độ bản rộng Khối lượng trung bình
mm MPa(bar) l/phút ml/phút mm g
R71-G13 Bình trên 1.3 0.29(3.0) 200 170 170 470
R71-G15 1.5 240 205 190
R71-G18 1.8 250 260 210
R71-S13 Bình dưới 1.3 200 140 155
R71-S15 1.5 240 165 170
R71-S18 1.8 250 220 180
R71-P08 Ap lực 0.8 200 140 155
R71-P10 1.0 240 165 170