PAINT GUN SPRAY PRONA R-200

Manufacture:

  • Paint Gun Spray PRONA R-200
  • Code: R-200
  • Brand name: PRONA
  • Original: TAIWAN
  • Warranty: 1 year

Product Description

Mã hàng Chủng loại súng Đường kính béc Nắp chụp Áp lực hơi phun Lượng hơi tiêu thụ Lưu lượng sơn ra Độ bản rộng Khối lượng trung bình
MPa(bar) Mpa(bar) Lít/phút Mililit/phút mm g
R200-G15 Bình trên 1.5 K2 0.29(3.0) 270 270 320 450
R200-G1.8 290 270 320
R200-G20 2.0 R2 360 410 320
R200-G25 2.5 W2 360 510 330
R200-S15 Bình dưới 1.5 K2 270 240 290
R200-S1.8 290 270 320
R200-S20 2.0 R2 360 350 290
R200-S25 2.5 W2 360 440 280
R200-P08    Áp lực 0.8 G2P 560 400 350
R200-P1.0 1.0 350
R200-P1.2 1.2 400