PAINT GUN SPRAY PRONA R-101

Manufacture:

  • Paint Gun Spray PRONA R-101
  • Code: R-101
  • Brand name: PRONA
  • Original: TAIWAN
  • Warranty: 1 year

Product Description

                   Mã hàng Chủng loại súng Đường kính béc Nắp chụp Áp lực hơi phun Lượng hơi tiêu thụ Lưu lượng sơn ra Độ bản rộng Khối lượng trung bình
mm  

Mpa(bar)

Lít/phút Mililit/phút mm g
R101-G10 Bình trên 1.0 E1 0.24(2.5) 75 95 130 385
R101-G10 1.0 E2 145 180 200
R101-G13 1.3 K1 145 160 170
R101-G13 1.3 H4 0.20~0.24 210~250 155~170 205~220
R101-G15 1.5 K1 0.24(2.5) 145 200 180
R101-G15 1.5 H2 225 190 190
R101-G18 1.8 N2 150 240 190
R101-S10 Bình dưới 1.0 E1 0.24(2.5) 75 85 120
R101-S10 1.0 E2 130 85 200
R101-S13 1.3 K1 145 150 155
R101-S13 H2 225 150 160
R101-S13 1.3 H4 0.20~0.24 210~250 140~145 180~200
R101-S15 1.5 K1 0.24(2.5) 145 175 170
R101-S15 1.5 H2 225 170 175
R101-S18 1.8 N2 150 210 170
R101-P08  Áp lực 0.8 E2P 0.29(3.0) 270 150 190
R101-P10 200 220
R101-P13 1.3 0.24(2.5) 220 200 210
R101-P1.5 250 240