PAINT GUN SPRAY 2 PARTS PRONA MRS-2R

Manufacture:

  • Paint Gun Spray 2 parts PRONA MRS-2R
  • Code: MRS-2R
  • Brand name: PRONA
  • Original: TAIWAN
  • Warranty: 1 year

Product Description

Mã sản phẩm Chủng loại Đường kính béc Áp lực phun Lưu lượng hơi tiêu thụ Lưu lượng sơn tiêu thụ Độ bảng rộng Trọng lượng trung bình
mm kg/cm2(Mpa) l/phút ml/phút mm g
MRS-2R Áp lực 0.5 2.0(0.24) 55-75 40 Tròn 557
0.8 80
1.0 2.0(0.24) 120
1.3 `150