MIXER PAINT MACHINE PRONA RT-10A

Manufacture:

  • Mixer Paint Machine PRONA RT-10A
  • Code: RT-10A
  • Brand name: PRONA
  • Original: TAIWAN
  • Warranty: 1 year

Product Description

công dụng Mã hàng Công suất Áp suất Tự động Đầu sơn ra Kích thước Khối lượng(kg)
Lít Mba(kgf/cm2) Dài Rộng Cao Trọng lượng tịnh Tổng trọng lượng
Dành cho lượng sơn lớn RT-10A 10 0.5(5.0) 1/4X1 280 280 615 17.7 19.3