SCREWDRIVERS – PRONA RC-5SS

Manufacture:

  • Screwdrivers – PRONA RC-5SS
  • Code: RC-5SS
  • Brand name: PRONA
  • Original: TAIWAN
  • Warranty: 1 year

Product Description

Mã sản phẩm Đường kính đầu vặn vít Đường kính vít Tốc độ quay Lực xiết tối đa Áp lực hơi Chiều dài Lưu lượng hơi tiêu thụ Trọng lượng
in mm vòng/phút N.M kg/cm2 mm l/phút kg
RC-4.5 1/4 4-5 9000 14.5 6.5 176 220 0.70
RC-4.5S 1/4 4-5 9000 14.5 6.5 176 220 0.70
RC-5S 1/4 3-5 9000 12.5 6.5 156 220 0.60
RC-5SS 1/4 3-5 9000 12.5 6.5 156 220 0.60
RC-5.8 1/4 4-5 9000 18 6 180 220 0.70