SANDING TOOLS PRONA RPG-50VE/HE

Manufacture:

  • Sanding Tools by Air Compressed PRONA RPG-50VE/HE
  • Code: RPG-50HE/VE
  • Brand name: PRONA
  • Original: TAIWAN
  • Warranty: 6 months

Product Description

sản phẩm Đường kính chân đế mài Đường kính trục chính Tốc độ quay Đường kính đầu hơi vào nhỏ nhất Áp lực hơi Chiều dài Lưu lượng hơi tiêu thụ Trọng lượng
mm in vòng/phút mm kg/cm2 mm l/phút kg
RP-295H 125 5 12000 10 6.5 280 90.7 1.30
RP-5155A 125 5 12000 10 6.5 152 57 0.80
RP-5155CA 125 5 12000 10 6.5 152 57 0.80
RP-5338 125 5 10000 10 6.5 123 226 0.68
RP-50VE 125 5 10000 10 6.5 153.6 453 0.81
RP-50HE 125 5 10000 10 6.5 153.6 453 0.81
RPG-50VE 125 5 10000 10 6.5 208.4 453 0.89
RPG-50HE 125 5 10000 10 6.5 208.4 453 0.89