RIVET TOOL – PRONA N18/30A

Manufacture:

  • Rivet tool by air compressed – PRONA N18 / 30A
  • Code: N18 / 30A
  • Brand Name: PRONA
  • Original: TAIWAN
  • Warranty : 1 year

Product Description

Mã sản phẩm Kích thước Chiều dài đinh Đường kính đầu hơi vào Trọng lượng Áp lực hơi
mm mm mm kg kg/cm2
S8/51-B1 360*78*272 140 10 1.94 5-8.4
16/851/A2 369*93*286 150 10 2.5 6.5
N18/30A 255*56*182 100 10 1.2 6.5
B16/50-C1 295*76*278 100 10